نتایج جستجو برای «پاورپوینت»

پاورپوینت آیین نامه شهرک های دانش سلامت

پاورپوینت آیین نامه شهرک های دانش سلامت - بنام خدا ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استفاده از گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری

پاورپوینت استفاده از گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری - بسم الله الرحمن الرحیم استفاده از گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری موضوع: ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با نگاهی به (فرهنگسرا ها)

پاورپوینت ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با نگاهی به (فرهنگسرا ها) - بنام خدا شرح درس جلسه / هفته ردیف ارزیابی عملکرد سازما...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی الگوی توسعه کریدوری شهر بوکان در راستای توسعه پایدار شهری

پاورپوینت بررسی الگوی توسعه کریدوری شهر بوکان در راستای توسعه پایدار شهری - بنام خدا بررسی الگوی توسعه کریدوری شهر بوکان در راستای توسعه پایدار...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی بهره وری شرکت های تعاونی روستائی در شهرستان بستان آباد

پاورپوینت بررسی بهره وری شرکت های تعاونی روستای در شهرستان بستان آباد - 1 عنوان : بررسی بهره وری شرکت های تعاونی روستائی در شهرستان بستان آباد...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انجمن خيريه حمايت از بيماران خاص شهرستان مهديشهر

پاورپوینت انجمن خيريه حمايت از بيماران خاص شهرستان مهديشهر - بنام خدا انجمن خيريه حمايت از بيماران خاص شهرستان مهديشهر ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی تاریخچه فرشبافی در شهر هفتکل استان خوزستان

پاورپوینت بررسی تاریخچه فرشبافی در شهر هفتکل استان خوزستان - بنام خدا موضوع : بررسی تاریخچه فرشبافی در شهر هفتکل استان خوزستان هدف آشنایی با ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اثرات مهاجرت،شهرنشینی و بیکاری بر توسعه اقتصادی

پاورپوینت اثرات مهاجرت,شهرنشینی و بیکاری بر توسعه اقتصادی - 1 اثرات مهاجرت ، شهرنشینی و بیکاری بر توسعه اقتصادی 2 ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی پیش نویس لایحه قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها

پاورپوینت بررسی پیش نویس لایحه قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها - بنام خدا Saremizadeh Mohammad - Last Update (94/08/11) eMail : Saremizadeh @ ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی نقش خریدهای الکترونیکی در کاهش تقاضای سفر در شهر تهران و ارائه راهکارهای توسعه آن

پاورپوینت بررسی نقش خریدهای الکترونیکی در کاهش تقاضای سفر در شهر تهران و اراه راهکارهای توسعه آن - بررسی نقش خریدهای الکترونیکی در کاهش تقاضای س...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی