نتایج جستجو برای «شهرستان»

پاورپوینت بررسی بهره وری شرکت های تعاونی روستائی در شهرستان بستان آباد

پاورپوینت بررسی بهره وری شرکت های تعاونی روستای در شهرستان بستان آباد - 1 عنوان : بررسی بهره وری شرکت های تعاونی روستائی در شهرستان بستان آباد...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انجمن خيريه حمايت از بيماران خاص شهرستان مهديشهر

پاورپوینت انجمن خيريه حمايت از بيماران خاص شهرستان مهديشهر - بنام خدا انجمن خيريه حمايت از بيماران خاص شهرستان مهديشهر ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت عناوين پژوهش هاي مورد نياز دستگاههاي اجرايي در شهرستان مشهد مقدس

پاورپوینت عناوين پژوهش هاي مورد نياز دستگاههاي اجرايي در شهرستان مشهد مقدس - عناوين پژوهش هاي مورد نياز دستگاههاي اجرايي درشهرستان مشهد مقدس د...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیرت بحران (سیل د ر شهرستان ابرکوه)

پاورپوینت مدیرت بحران (سیل د ر شهرستان ابرکوه) - مدیرت بحران (سیل د ر شهرستان ابرکوه) ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معرفی اجمالی شهرستان خواف

پاورپوینت معرفی اجمالی شهرستان خواف - بنام خدا م ع ر ف ی ا ج م ا ل ی ش ه ر س ت ا ن خواف ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نيازهاي پژوهشي درحوزه مسايل فرهنگي شهرستان مشهد مقدس

پاورپوینت نيازهاي پژوهشي درحوزه مسايل فرهنگي شهرستان مشهد مقدس - عناوين پژوهش هاي مورد نياز دستگاههاي اجرايي درشهرستان مشهد مقدس درحوزه مسايل :...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پروژه همکاری اداره کل دامپزشکی استان و آموزش پرورش شهرستان بوشهر

پاورپوینت پروژه همکاری اداره کل دامپزشکی استان و آموزش پرورش شهرستان بوشهر - بنام خدا 1 پروژه همکاری اداره کل دامپزشکی استان و آموزش پرورش ش...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کمیته آموزش و فناوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان کرمانشاه

پاورپوینت کمیته آموزش و فناوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان کرمانشاه - فهرست برنامه ها : 1- تلاوت آیاتی از کلام الله مجید – سرود جمهوری اسلامی...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کنترل و تضمین کیفیت داده ها در نظام مراقبت بیماری ها در سطح شهرستان

پاورپوینت کنترل و تضمین کیفیت داده ها در نظام مراقبت بیماری ها در سطح شهرستان - کنترل و تضمین کیفیت داده ها در نظام مراقبت بیماری ها در سطح شهرس...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کمیته جامعه ایمن شهرستان تایباد

پاورپوینت کمیته جامعه ایمن شهرستان تایباد - کمیته جامعه ایمن شهرستان تایباد ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی