نتایج جستجو برای «ریزی»

پاورپوینت برنامه ریزی شهری

پاورپوینت برنامه ریزی شهری - بنام خدا برنامه ریزی شهری ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مبانی برنامه ریزی شهری

پاورپوینت مبانی برنامه ریزی شهری - 16-Feb-19 1 به نام خدا چکیده کتاب مبانی برنامه ریزی شهری 16-Feb-19 2 بخش یک:مفهوم شهروشهرسازی بخش ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کارگاه برنامه ریزی شهری

پاورپوینت کارگاه برنامه ریزی شهری - کارگاه برنامه ریزی شهری تعاریف و مفاهیم بنیادی فصل اول ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل