نتایج جستجو برای «توسعه»

پاورپوینت بررسی الگوی توسعه کریدوری شهر بوکان در راستای توسعه پایدار شهری

پاورپوینت بررسی الگوی توسعه کریدوری شهر بوکان در راستای توسعه پایدار شهری - بنام خدا بررسی الگوی توسعه کریدوری شهر بوکان در راستای توسعه پایدار...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اثرات مهاجرت،شهرنشینی و بیکاری بر توسعه اقتصادی

پاورپوینت اثرات مهاجرت,شهرنشینی و بیکاری بر توسعه اقتصادی - 1 اثرات مهاجرت ، شهرنشینی و بیکاری بر توسعه اقتصادی 2 ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی نقش خریدهای الکترونیکی در کاهش تقاضای سفر در شهر تهران و ارائه راهکارهای توسعه آن

پاورپوینت بررسی نقش خریدهای الکترونیکی در کاهش تقاضای سفر در شهر تهران و اراه راهکارهای توسعه آن - بررسی نقش خریدهای الکترونیکی در کاهش تقاضای س...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه‌ريزي براي رشد و توسعه شهرها

پاورپوینت برنامه‌ريزي براي رشد و توسعه شهرها - بنام خدا مبحث دوازدهم برنامه‌ريزي براي رشد و توسعه شهرها ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نقش آموزش های شهروندی بر توسعه شهر الکترونیک (2)

پاورپوینت نقش آموزش های شهروندی بر توسعه شهر الکترونیک (2) - نقش آموزش های شهروندی بر توسعه شهر الکترونیک شهروندان الکترونیکی به افرادي اطلاق ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی الگوی توسعه کریدوری شهر بوکان در راستای توسعه پایدار شهری

پاورپوینت بررسی الگوی توسعه کریدوری شهر بوکان در راستای توسعه پایدار شهری - بنام خدا بررسی الگوی توسعه کریدوری شهر بوکان در راستای توسعه پایدار...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل